Menu

Den här webbplatsen är avsedd för personer som arbetar med integration och mottagande av flyktingar.


Integrationsfrämjande

Webbhandboken om integrationslagen ger dem som arbetar med integrationsfrämjande aktuell information om tillämpningen av integrationslagen.


Läs mer om integrationsfrämjande


Mottagande av flyktingar

På de här sidorna finns grundläggande information om bland annat hur kvotflyktingar kommer till landet och vilka arrangemang kommunen måste ordna med i början.


Läs mer om mottagande av flyktingar


rss Aktuellt

02.12.2016 Statsunderstöd för integrationsfrämjande arbete kan sökas fram till den 5 januari 2017

Arbets- och näringsministeriet delar ut organisationsfinansiering, som är statsunderstöd i form av specialunderstöd, med syftet att i hela landet effektivisera det integrationsfrämjande arbete som tredje sektorn utför. Statsunderstöd kan sökas från och med fredagen den 2 december 2016 till och med onsdagen den 5 januari 2017.

Mer om ämnet

25.11.2016 De nordiska länderna stärker sitt samarbete kring integration av invandrare

De nordiska ministrarna med ansvar för integrationsfrågor diskuterade under ledning av justitie- och arbetsminister Jari Lindström olika möjligheter att öka det nordiska samarbetet kring integration av invandrare De nordiska ministrarna med ansvar för integrationsfrågor diskuterade i Köpenhamn den 25 november under ledning av justitie- och arbetsminister Jari Lindström olika möjligheter att öka det nordiska samarbetet kring integration av invandrare i Köpenhamn den 25 november 2016.

Mer om ämnet

22.11.2016 Kommunerna kan söka tilläggsstöd från Sylvia-projektet för mottagande av flyktingar i början av 2017

Kommuner som tar emot flyktingar kan i början av nästa år från arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt söka tilläggsstöd för mottagande. Med bonuspengen som söks från projektet stöds ordnandet av tillräckligt antal kommunplatser och tjänster för mottagande i kommunerna. Därtill kan kommunerna ansöka om en tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen samt tilläggsstöd för mottagande av akuta fall.

Mer om ämnet

27.10.2016 I december öppnas en ansökningsomgång för pilotprojekt inom helheten Finland – mitt hem

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland öppnar i december en riksomfattande ESF-ansökningsomgång inom åtgärdshelheten Finland – mitt hem. Ansökningsomgången är avsedd för projekt som främjar sysselsättningen av unga invandrare och andra invandrare som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Mer om ämnetProjektet Hemma i Finland

Projektet Hemma i Finland förbättrar de tjänster och processer som främjar invandrarnas integration.Koti piirustus pieni

  • I projektdelen En bra start utarbetas en nationell servicemodell för den inledande integrationsfas genom pilotverksamhet
  • I Projektdelen En bra väg stärks effekten av det lokala integrationsarbetet med hjälp av regionsamordnare.


Läs mer om Hemma i Finland