Menu

Den här webbplatsen är avsedd för personer som arbetar med integration och mottagande av flyktingar.


Integrationsfrämjande

Webbhandboken om integrationslagen ger dem som arbetar med integrationsfrämjande aktuell information om tillämpningen av integrationslagen.


Läs mer om integrationsfrämjande


Mottagande av flyktingar

På de här sidorna finns grundläggande information om bland annat hur kvotflyktingar kommer till landet och vilka arrangemang kommunen måste ordna med i början.


Läs mer om mottagande av flyktingar


rss Aktuellt

15.02.2017 Ansökan om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen hos Sylvia-projektet ska vara inlämnad senast 28.2.2017

Kommuner kan ansöka om en tilläggsdel till den kalkylerade ersättning hos Sylvia-projektet som betalas för de personer som erhåller internationellt skydd och som kommit till kommunen under 2016. Ansökningarna ska vara lämnade hos utvecklings- och förvaltningscentret (UF-centret) senast den 28 februari 2017.

Mer om ämnet

10.02.2017 10 organisationer och projekt beviljades statligt specialunderstöd för arbete som stöder integrationen

Arbets- och näringsministeriet beviljade riksomfattande organisationer sammanlagt 685 000 euro i understöd för integrationsfrämjande arbete. Målet för den finansiering som beviljades för 2017 är att effektivisera verksamheten hos de aktörer inom tredje sektorn vilka bedriver sådan verksamhet som stöder integrationen.

Mer om ämnet

10.02.2017 Revideringen av webbplatsen integration.fi kan påverka webbplatsens innehåll

Webbplatsen integration.fi revideras. Detta kan påverka intervallen för uppdatering av webbplatsen och kompetenscentrumets sociala medier, utgivningen av nyheter och bloggar samt webbplatsens innehåll. Målet är att den nya webbplatsen öppnas i mars.

Mer om ämnet

07.02.2017 Många av dem som kommit utan vårdnadshavare behöver stöd även när de blivit myndiga

En stor del av de ungdomar som kommit utan vårdnadshavare behöver stöd med att klara vardagens utmaningar även när de blivit myndiga. Unga kan behöva stöd och vägledning till exempel när det gäller boende, hantering av vardagen och att hitta sin utbildningsväg.

Mer om ämnetProjektet Hemma i Finland

Projektet Hemma i Finland förbättrar de tjänster och processer som främjar invandrarnas integration.Koti piirustus pieni

  • I projektdelen En bra start utarbetas en nationell servicemodell för den inledande integrationsfas genom pilotverksamhet
  • I Projektdelen En bra väg stärks effekten av det lokala integrationsarbetet med hjälp av regionsamordnare.


Läs mer om Hemma i Finland