Menu

Den här webbplatsen är avsedd för personer som arbetar med integration och mottagande av flyktingar.


Integrationsfrämjande

Webbhandboken om integrationslagen ger dem som arbetar med integrationsfrämjande aktuell information om tillämpningen av integrationslagen.


Läs mer om integrationsfrämjande


Mottagande av flyktingar

På de här sidorna finns grundläggande information om bland annat hur kvotflyktingar kommer till landet och vilka arrangemang kommunen måste ordna med i början.


Läs mer om mottagande av flyktingar


rss Aktuellt

22.08.2016 Nordiskt samarbetsprogram om integrationsfrämjande antogs i sommar

Nordiska ministerrådet godkände i juni 2016 inledandet av ett samarbetsprogram om integration av flyktingar och invandrare för åren 2016–2018. För arbetet i anslutning till programmet rekryteras en rådgivare.

Mer om ämnet

18.08.2016 Sysselsättningsanslag riktas till integration

Sysselsättningsanslagen i den andra tilläggsbudgeten för 2016 riktas till integrationsutbildning. Av tilläggsanslaget ska 10 miljoner användas till att tidigarelägga integrationsutbildningen för asylsökande som har fått uppehållstillstånd.

Mer om ämnet

29.06.2016 Kompetenscentret för integration av invandrare med på SuomiAreena

Kompetenscentet för integration av invandrare deltar i evenemanget SuomiAreena som arrangeras i juli och där arbets- och näringsministeriet är huvudsamarbetspartner. Integrationsfrämjande är temat tisdagen den 12 juli vid ministeriets tält, där man också kan bekanta sig med kompetenscentrets verksamhet. Integrationsfrämjande behandlas dessutom vid en panel som minister Jari Lindström för den tisdagen.

Mer om ämnet

23.06.2016 Förhandsinformation: Statsunderstödet till riksomfattande organisationer för arbete som stöder integrationen kan sökas på hösten

Statsunderstödet kan ansökas hos arbets- och näringsministeriet under tiden 19.9.2016–16.10.2016. Ansökningsomgången är avsedd för projekt vars syfte är att utveckla lokala föreningars kunnande så att arbetet för stödjande av integrationen av särskilt personer som anlänt som flyktingar eller av humanitära skäl stärks och effektiviseras.

Mer om ämnetProjektet Hemma i Finland

Projektet Hemma i Finland förbättrar de tjänster och processer som främjar invandrarnas integration.Koti piirustus pieni

  • I projektdelen En bra start utarbetas en nationell servicemodell för den inledande integrationsfas genom pilotverksamhet
  • I Projektdelen En bra väg stärks effekten av det lokala integrationsarbetet med hjälp av regionsamordnare.


Läs mer om Hemma i Finland